ضد آبرفت یا جمع شدگی

ضد آبرفت یا جمع شدگی

به جمع شدگی و تغییر اندازه هر پارچه پس از عملیات شست وشو، آبرفت یا جمع شدگی پارچه گفته می شود.
آبرفت یا جمع شدگی در هر پارچه تحت تأثیر عواملی نظیر استراحت پارچه، نمدی شدن پارچۀ پشمی یا
فاستونی، تورم الیاف و نخ در پارچه، حرارت یا اتوی داغ امکان پذیر می باشد.
در زمان ریسندگی، بافت و تکمیل پارچه، الیاف و نخ ها به ویژه نخ های تار به شدت تحت کشش قرار می گیرند. برخی
از تولیدکنندگان سعی می کنند که پارچه را تحت کشش و با متراژ بالاتری به فروش برسانند. بعد از برداشت پارچه از
روی ماشین تمایل پارچه به جبران ازدیاد طول ایجاد شده، افزایش می یابد. مقداری از این تنش ها در زمان استراحت و
شست وشوی پارچه کاهش می یابد. اگر پارچه خیس یا شسته شود و روی یک سطح صاف پهن و خشک شود، پایداری
ابعادی بیشتری در پارچه ایجاد می شود. یک ایراد جدی در پارچه تاری پودی از نقطه نظر مصرف کنندگان، تمایل پارچه
به جمع شدن(آب رفتگی) پارچه در شست وشو و اتو زدن می باشد. مقدار آب رفتگی بین 1 تا 20 درصد می باشد و بدون
تردید این پدیده، مشکلاتی را جهت مصرف کننده ایجاد می کند. بیشترین میزان آبرفت و جمع شدگی در اثر شست وشو
در پارچه های پنبه ای رخ می دهد زیرا در اثر جذب رطوبت، تورم در الیاف بیشتر می شود و لذا قطر نخ ها افزایش می یابد.
با افزایش قطر نخ ها، نخ های بافت به همدیگر نزدیک تر می شوند و ابعاد پارچه بیشتر در جهت طول کاهش می یابد.
میزان آب رفتگی پارچه ها به میزان جذب رطوبت، تورم الیاف و تراکم پارچه وابسته می باشد. در پارچه های تاری پودی
با تراکم بافت کم به دلیل فضای بیشتر در میان نخ ها، میزان تورم در نخ ها بیشتر می شود و لذا میزان آب رفتگی افزایش
می یابد. شدت این جمع شدگی در پارچه های سلولزی پنبه ای بیشتر می باشد. جمع شدگی در پارچه های تهیه شده از
الیاف مصنوعی در دمای بیشتر از 20 درجه سانتی گراد ایجاد می شود. با انجام عملیات تثبیت حرارتی بر روی نخ ها
و پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی می توان از ایجاد جمع شدگی پارچه در زمان مصرف جلوگیری کرد. قابلیت
آبرفت پارچه از نظر استاندارد کشورهای اروپایی 4 درصد در دو جهت تاری و پودی پارچه می باشد.
پارچه های تاری پودی را با روش های مکانیکی، شیمیایی یا تلفیقی از این دو روش در برابر جمع شدگی مقاوم می کنند.
روش های استنتری و تراکمی نظیر سانفوریزه کردن از روش های مکانیکی مقاوم کردن پارچه در برابر جمع شدگی
می باشند. در روش استنتری، تغذیه بیش از اندازه پارچه مرطوب به ماشین استنتر سوزنی و افزایش سرعت تغذیه
پارچه نسبت به سرعت خطی استنتر، سبب تراکم طولی پارچه و ضد جمع شدگی بعدی آن می شود.
تفاوت پارچه های گردباف با دیگر پارچه های تاری پودی، در تنش کاذبی می باشد که به دلیل ازدیاد طول حلقه ها
در اثر گذر از دستگاه های مختلف ایجاد می گردد و همین امر عاملی است تا تمام دستگاه های موجود از مرحله
بافت تا مرحله ضد آبرفت کامپکت به گونه ای طراحی شود که تنش ایجاد نکنند یا میزان تنش وارده و به دنبال آن
ازدیاد طول را به حداقل برسانند. ماشین الات مختلف برای حل مشکل آبرفت تولید می شوند :

ضدآبرفت

کامپکتینگماشین کامپکت پارچه بغل بسته

ماشین کامپکت پارچه بغل باز

ماشین استنتر پارچه

ماشین چاپ سیلندری پارچه تا شش رنگ و بدون محدودیت عرض

تکس ماشین تولید کننده ماشین الات رنگرزی و تکمیل پارچه

seo

درباره نويسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمامی حقوق قانونی این وب سایت برای تکس ماشین محفوظ است