ماشین خشک کن چاپ پارچه

پس از آنکه پارچه از ماشین چاپ خارج می شود لازم است مواد رنگزای یا رنگینه های منتقل شده به پارچهدر مرحلۀ چاپ بر سطح پارچه خشک و سپس تثبیت شود. از آنجایی که بر یک سطح پارچه عملیات چاپانجام می شود، بنابراین چیدمان غلتک های داخل اتاقک های خشک …

ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد- ترموزول آزمایشگاهی از دو قسمت فولارد و منطقهی حرارتی تشکیل شده است.آغشته سازی مواد رنگزا و برداشت معین محلول مواد رنگزا توسط کالا توسط بخشی از دستگاه پد- ترموزول انجام میگیرد که به آن فولارد گویند.در قسمت فولارد که از مخزن محلول رنگرزی و جفت غلتکهای فشار دهنده …

دستگاه کامپکت

دستگاه کامپکت دارای یک سری رینگ های عرضی قابل تنظیم می باشد که تنظیمات اندازه رینگ ها برای حصول به عرض مشخص پارچه انجام می شود. ماشین الات تکمیل و رنگرزی پارچهکامپکت جدید مدل 2 تکهمجهز به سیستم کشش جدید پارچه دارای لود سلغلتک های قطر بزرگسیستم المنتی روغنی تحت …