ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد- ترموزول آزمایشگاهی از دو قسمت فولارد و منطقهی حرارتی تشکیل شده است.آغشته سازی مواد رنگزا و برداشت معین محلول مواد رنگزا توسط کالا توسط بخشی از دستگاه پد- ترموزول انجام میگیرد که به آن فولارد گویند.در قسمت فولارد که از مخزن محلول رنگرزی و جفت غلتکهای فشار دهنده …

دستگاه کامپکت

دستگاه کامپکت دارای یک سری رینگ های عرضی قابل تنظیم می باشد که تنظیمات اندازه رینگ ها برای حصول به عرض مشخص پارچه انجام می شود. ماشین الات تکمیل و رنگرزی پارچهکامپکت جدید مدل 2 تکهمجهز به سیستم کشش جدید پارچه دارای لود سلغلتک های قطر بزرگسیستم المنتی روغنی تحت …