ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد- ترموزول آزمایشگاهی از دو قسمت فولارد و منطقهی حرارتی تشکیل شده است.آغشته سازی مواد رنگزا و برداشت معین محلول مواد رنگزا توسط کالا توسط بخشی از دستگاه پد- ترموزول انجام میگیرد که به آن فولارد گویند.در قسمت فولارد که از مخزن محلول رنگرزی و جفت غلتکهای فشار دهنده …

دستگاه کامپکت

دستگاه کامپکت دارای یک سری رینگ های عرضی قابل تنظیم می باشد که تنظیمات اندازه رینگ ها برای حصول به عرض مشخص پارچه انجام می شود. ماشین الات تکمیل و رنگرزی پارچهکامپکت جدید مدل 2 تکهمجهز به سیستم کشش جدید پارچه دارای لود سلغلتک های قطر بزرگسیستم المنتی روغنی تحت …

آبگیر رنگرزی پارچه

آبگیری پارچه شستشو شده در صنعت رنگرزی (گرفتن آب از پارچه) انواع ماشین های آبگیر کالای نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کالاینساجی و قابلی تهای ماشین، جهت آبگیری کالا استفاده میگردد. مهم ترین ماشین های آبگیری پارچه درصنعت نساجی ماشی نهای آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفوژ و آبگیر مکنده …

دستگاه امباس پارچه

امباس کردن چیست: به حک کردن نقش و طرحی روی مواد ( چوب ،پارچه،فلز،چرم و… ) امباس کردن میگویند.حکاکی طرح ها به کمک مکانیسم گرما یا فشار ویا ادقام گرما و فشار بر روی جسم مورد نظر انجام میگیرد. غلطک امباس چیست؟ غلطک امباس وظیفه ی ایجاد طرح مورد نظر  …