دستگاه کوتینگ

دستگاه کوتینگ پارچه https://texmachine.ir/wp-content/uploads/2022/02/دستگاه-کوتینگ-برزنت.mp4 کوتینگ! واژه انگلیسی cout به معنای پوشش می باشد بنابراین کوتینگ(coating) به معنای انجام عمل و پوشش دادن یا پوشاندن می باشد این عمل در صنایع مختلف مورد استفاده …