دستگاه پر کننده الیاف

دستگاه پر کننده الیاف دستگاه پر کننده الیاف برای پر کردن الیاف و پشم شیشه ، کرک ، پنبه و… کاربرد دارد. روش کارکرد دستگاه به این صورت است این دستگاه دارای یک مکش است که الیاف را با سرعت وارد دستگاه میکند سپس کارگر دکمه دستگاه را روشن میکند …