دستگاه امباس پارچه

امباس کردن چیست: به حک کردن نقش و طرحی روی مواد ( چوب ،پارچه،فلز،چرم و… ) امباس کردن میگویند.حکاکی طرح ها به کمک مکانیسم گرما یا فشار ویا ادقام گرما و فشار بر روی جسم مورد نظر انجام میگیرد. غلطک امباس چیست؟ غلطک امباس وظیفه ی ایجاد طرح مورد نظر  …