آبگیر رنگرزی پارچه

آبگیر رنگرزی پارچه

آبگیری پارچه شستشو شده در صنعت رنگرزی (گرفتن آب از پارچه)

انواع ماشین های آبگیر کالای نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کالای
نساجی و قابلی تهای ماشین، جهت آبگیری کالا استفاده م یگردد. مهم ترین ماشین های آبگیری پارچه در
صنعت نساجی ماشی نهای آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفوژ و آبگیر مکنده م یباشد. در ادامه ی
این بخش به معرفی ماشین آبگیر سانتریفیوژ پرداخته م یشود که توانایی آبگیری تمامی کالاهای نساجی
(الیاف، نخ، کلاف و پارچه) را دارا می باشد.

ماشین آبگیر کالای نساجی سانتریفوژ

آبگیر رنگرزی

آبگیر رنگرزی

این ماشین از یک سبد بزرگ فلزی تشکیل شده که در درون یک قاب فولادی قرار دارد و عملکرد آن مثل
آبگیر ماشین های لباسشویی جدید می باشد. ظرفیت سب د این دستگاه متغیر است و اغلب تا 1000 کیلوگرم
کالای نساجی را نیز می توان در آن بارگیری کرد. سبد دارای یک محور مرکزی م یباشد که توسط نیروی
موتور آبگیر به حرکت در میاید.
طرز کار با این ماشین به این صورت است که کالای نساجی را داخل سبد قرار می دهند و درب ماشین
بسته می شود و بعد از روشن کردن ماشین، سبد با سرعت حدود 1000 دور بر دقیقه به حرکت در می آید
و نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، کالا را به دیواره ی سبد فشرده می کند و آب آن را خارج می کند​.

تکس ماشین سازنده ماشین الات رنگرزی پارچه و تکمیل نهایی

seo

درباره نويسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمامی حقوق قانونی این وب سایت برای تکس ماشین محفوظ است