ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس از دو قسمت فولارد و منطقهی حرارتی تشکیل شده است. آغشته سازی مواد رنگزا و برداشت معین محلول …

دستگاه امباس پارچه | امباس کردن چیست؟

دستگاه امباس پارچه | تکس ماشین | سازنده ماشین آلات نساجی امباس کردن(امباس پارچه) چیست؟ به حک کردن نقش و طرحی روی مواد ( چوب ،پارچه،فلز،چرم و… ) امباس کردن(امباس پارچه) میگویند.حکاکی طرح …